مدار هشدار دهنده ی زلزله

3,278

توسط مدار فوق میتوان وقوع زمین لرزه را تشخیص داد و اقدامات لازم جهت به حداقل رساندن خسارات وارده را انجام داد. اطلاعات بیشتر در wle.ir---abdollahzadeh.amanj@gmail.com

آمانج عبداله زاده
آمانج عبداله زاده 3.3 هزار دنبال کننده