من پیرو امام حسینم در قاطعیت

6,786

امام حسین علیه السلام: به خدا سوگند! هیچ یک از خواسته های آنان را اجابت نمی کنم تا این که خداوند را ملاقات کنم در حالی که چهره ام به خونم رنگین شده باشد

pixel