درگیری لفظی آرش ظلی پورومسعودفراستی

1,881

درگیری لفظی آرش ظلی پورومسعودفراستی

علمدار
علمدار 8 دنبال کننده
ali136200

ali136200

8 ماه پیش
این ظلی پوز مجری بسیار بی ادب، گستاخ، و مزخرفیه