اقامت اسپانیا از طریق تمکن مالی(اقامت اسپانیا بدون کار)

2,792
اقامت اسپانیا از طریق تمکن مالی(اقامت اسپانیا بدون کار) برای کسانی که درآمد بالا و شغل آزاد داشته و می توانند بدون نیاز به کار کردن حداقل سالانه 182 روز به صورت پیوسته و یا منقطع در اسپانیا به همراه خانواده خود زندگی کنند . این اقامت برای افرادی مانند مدیران و صاحبان شرکت ها ، کارخانجات و... مناسب است . حتی برای بازنشسته هایی که از محل حقوق بازنشستگی ، اجاره املاک و سود سپرده خود درآمد قابل توجهی
pixel