مستند خارج از دید 2 | قسمت دوازدهم

3,075
مستند "خارج از دید 2" روایتی جزء به جزء و موشکافانه از مداخله جویی های دشمنان بیگانه در طول سال های پس از انقلاب اسلامی و پروژه نفوذ آنان در بخش های سیاسی و اجتماعی کشور را نشان داده است.
بچه های قلم 2.1 هزار دنبال کننده
pixel