هرآنچه درمورد باتری های سمعک باید بدانیم -زیرنویس فارسی

548

در این فیلم در مورد انواع باتری ها و نحوه ی استفاده از آن ها و چگونگی تعویض باتری سمعک به طور مفصل صحبت می شود.