هرآنچه درمورد باتری های سمعک باید بدانیم -زیرنویس فارسی

658
در این فیلم در مورد انواع باتری ها و نحوه ی استفاده از آن ها و چگونگی تعویض باتری سمعک به طور مفصل صحبت می شود.
pixel