آموزش نحوه ثبت عارضه ها در نقشه پارسی جو

693
در این ویدیو نحوه ثبت عارضه های مختلف از قبیل مغازه ها، ادارات، پارک ها و ... در نقشه پارسی جو شرح داده شده است. نقشه پارسی جو با زبان شیرین فارسی ساده ترین روش را برای ثبت و ویرایش نقشه ارائه داده است.
pixel