انتقال بیمار - تکنیکها و روشها

2,835
با پیشرفت بیماری، نیاز کمک به بیمار در زمان انتقال مثلا از تخت به ویلچر، افزایش می یابد. آموزش تکنیک و روشهای درست و مناسب انتقال، برای جلوگیری از صدمه دیدن مراقب و بیمار از اقدامات مهم و لازم است. این ویدیو به آموزشهای اولیه و مهم روشهای نقل و انتقال بیمار در مناسبت های مختلف می پردازد.
pixel