ناهنجاری های مادرزادی - جامعه علمی دکتر مجازی

10,730

بزرگترین دیتابیس ناهنجاری های مادرزادی: https://virtualdr.ir/birth-defects مستند ناهنجاری های مادرزادی توسط جامعه علمی دکتر مجازی به عنوان یکی از مجریان طرح آگاهی بخشی روز ناهنجاری های مادرزادی با همکاری مرکز ثبت ناهنجاری های مادرزادی ساخته شده است. از سال ۲۰۱۵، در تاریخ ۳ مارس کشورها، اقدامات مختلفی جهت آگاهی بخشی در این زمینه انجام می دهند. دکتر مجازی افتخار آن را داشته است تا در سال ۲۰۱۹ به عنوان یکی از سه نماینده ی مسئول در این زمینه از سوى ایران فعالیت داشته باشد.

VirtualDr
VirtualDr 67 دنبال کننده
VirtualDr

VirtualDr

2 ماه پیش
دکتر سعید دستگیری عرفان گلشن صبا حقی علی علیپور دکتر سویل حکیمی