این جهان چقدر وسعت دارد ؟

355
تمدن اسلامی 524 دنبال‌ کننده
این کلیپ اندازه و وسعت جهان را نشان می دهد
تمدن اسلامی 524 دنبال کننده
pixel