ایران بخش کلیدی برجام را نقض کرده است/ افزایش ده برابری سرعت غنی سازی

84
فوری: ایران بخش کلیدی بر جام را نقض کرده است/ افزایش ده برابری سرعت غنی سازی
نفیسه خاتون 41.8 هزار دنبال کننده
pixel