ترمیم جای کاشت مو به روش FIT

2,840

دغدغه بیشتر کسانی که کاشت مو کردند علی رقم نتیجه گیری مطلوب ، جای بخیه و برداشت کرافت میباشد.که به روش اسکالپ این موضوع حل شده است و دیگر نباید این ازین بابت نگرانی داشت؟