فیلم نمونه‌برداری صحیح برای آزمایش PCR كرونا

5,198
5,198 بازدید
اشتراک گذاری
یکی از دلایل گزارش منفى كاذب آزمایش PCR كرونا به علت نمونه گيرى غلط بالا بوده است. در این ویدئو شیوه صحیح نمونه گیری برای آزمایش PCR کرونا توضیح داده می شود.
pixel