ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

اجاره واترجت برای تخریب بتن اسکله

257
شرکت منیب 28 دنبال‌ کننده
اجاره واترجت صنعتی برای تخریب بتن اسکله ها و ترمیم آن. واحد اجاره شرکت منیب - 88999500 -www.monibco.com
شرکت منیب 28 دنبال کننده
pixel