تغییرات رفتاری - بیخوابی

249
249 بازدید
اشتراک گذاری
این ویدیوی آموزشی از دانشگاه کالیفرنیا به عارضه بیخوابی در بیماران مبتلا به دمانس(فرسایش مغز)، ریشه یابی دلایل بروز آن، راههای مقابله و سازشگری با آن می پردازد. با بهم خوردن نظم خواب بیمار مبتلا به دمانس، مسایل متعدد دیگر از جمله اضطراب و پرخاشگری در بیمار بوجود می آید و کار مراقبت را به شدت مشکل می نماید.
pixel