تغییرات رفتاری - بیخوابی

237
این ویدیوی آموزشی از دانشگاه کالیفرنیا به عارضه بیخوابی در بیماران مبتلا به دمانس(فرسایش مغز)، ریشه یابی دلایل بروز آن، راههای مقابله و سازشگری با آن می پردازد. با بهم خوردن نظم خواب بیمار مبتلا به دمانس، مسایل متعدد دیگر از جمله اضطراب و پرخاشگری در بیمار بوجود می آید و کار مراقبت را به شدت مشکل می نماید.
filimo
هم گناه - فصل 2 قسمت 2
%97
داستان سریال هم گناه (همگناه) خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel