روحانی، هشدار در نقض برجام

378
رئیس جمهور روحانی، هشدار داد اگر در برجام نقض عهد کنند یک هفته ای آثارش را خواهند دید
امین2016 587 دنبال کننده
pixel