همخوانی سرود 13 آبان توسط دانش آموزان مدرسه ابتدایی دخترانه گل های هما

1,542
در روز 13 آبان که به عنوان روز دانش آموز شناخته می شود دانش آموزان مقطع ابتدایی مجموعه مدارس و آموزشگاه های هما سرودی را مناسب با این روز همخوانی کردند. بهترین دبستان دخترانه کرج دبستان دخترانه گل های هما
pixel