برسوئی/ 2CONnect- تریلر با شاسی انعطاف پذیر

177

دارای یک پنجم کشویی جهت بازرسی گمرکی- گزینه ای برای حمل 2 کانتینر سنگین 20 فوت