تشکیل اولین خانواده Powerpuff Girls* کپ

45

خــآ یــع تـعـدآد قــهـرمـآن کــیــبــوتــن خــودمــع بــلــوســوم عــســتــم هــمــون کــع مــوعـآش پــاپــیــون دعــرع★★

۩۩ Lady۩Snow ۩۩ هانیه؟!

۩۩ Lady۩Snow ۩۩ هانیه؟!

3 روز پیش
اره مشکلی با شریک ندارم
۩::miss_camlia::۩آتی، یکیم:(
۩::miss_camlia::۩آتی، یکیم:( اوکی اسمش بلاس عه
۩۩ Lady۩Snow ۩۩ هانیه؟!

۩۩ Lady۩Snow ۩۩ هانیه؟!

4 روز پیش
راستش نه ممنون
۩::miss_camlia::۩آتی، یکیم:(
۩::miss_camlia::۩آتی، یکیم:( میتونی شریکش باشی
۩۩ Lady۩Snow ۩۩ هانیه؟!

۩۩ Lady۩Snow ۩۩ هانیه؟!

4 روز پیش
باوشه پس همون میشم
۩::miss_camlia::۩آتی، یکیم:(
۩::miss_camlia::۩آتی، یکیم:( هیچکدوم به غیر از اون نمیخوای؟
۩۩ Lady۩Snow ۩۩ هانیه؟!

۩۩ Lady۩Snow ۩۩ هانیه؟!

5 روز پیش
چندمینش خالیه؟
۩۩ Lady۩Snow ۩۩ هانیه؟!

۩۩ Lady۩Snow ۩۩ هانیه؟!

5 روز پیش
من دومین اون مو نارنجیه
●P*M●

●P*M●

1 ماه پیش
میشه من بابلز باشم؟مو زرده
@naznin sparkle@

@naznin sparkle@

1 ماه پیش
میشه من اولین مو نارنجی شم
۩::miss_camlia::۩آتی، یکیم:(
۩::miss_camlia::۩آتی، یکیم:( پره لاو^^ میخوای یکی دیگه شی؟؟