داغترین‌ها: #فاطمیه

پروژه های ساخت مدارس با سازه LSF ( شرکت صنایع عمرانی انبوه سازان ایستا )

252
پروژه های ساخت مدارس مجری: شرکت صنایع عمرانی انبوه سازان ایستا به دلیل اینکه سیستم LSF سبک می باشد و مصالح استفاده شده در آن عایق صوت و حرارت و انرژی می باشند لذا در داخل ساختمان فضای آرام و مناسبی جهت استفاده در بیمارستان ها و مدارس و مراکز مشابه به وجود می آورد. طراحی های باز و گسترده و امکان ایجاد و اضافه کردن اتاقهای مختلف بهترین سیستم برای ساخت کلینیک ها و مراکز درمانی و آموزشی می باشد.
pixel