سینا

سینا

1 سال پیش
کاش این ماشین قبل از اینکه قدیمی بشه عرضه بشه از طرف بهمن خودرو چون اینجور که معلومه به عد از عرضه h2 احتمالا عرضه بشه مخثوصا اگر h2 فروشش خوب باشه دیگه اینو با قیمت خوب ارئه نمبدن