گفتار درمانی کودکان در منزل تخصصی|09120452406بیگی|کاردرمانی و گفتار درمانی تهران

968
گفتار درمانی در درمان اختلالات گفتار ، زبان و بلع کودکان به صورت تخصصی در کلینیک ونک.درمان انواع اختلالات گفتاری و زبانی و بلع در کودکان در این کلینیک به صورت تخصصی هم در منزل و هم در کلینیک انجام می شود.10 سال سابقه درمان اختلالات گفتاری و زبانی و بلع کودکان. رزرو نوبت و مشاوره با جناب بیگی متخصص بلع درمانی09120452406بیگی.مطالب بیشتر در gofkar.com
pixel