مرحوم نبی حبیبی پاسخ میدهد: اگر حکومت شاه ادامه می یافت ایران پیشرفت میکرد؟

567

گفتگویی تحلیلی درخصوص وقایع و حوادث نیم قرن اخیر ایران با حضور مرحوم محمد نبی حبیبی، دبیرکل حزب موئلفه اسلامی در فاصله سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۷ به مدت بیش از ۱۴ سال. این گفتگو که در زمستان سال 1397 خورشیدی با ایشان انجام شده، برای نخستین بار در کانال عبدی مدیا از آپارات پخش میشود. نظرات شما در ادامه مسیر این برنامه بسیار حائز اهمیت است. "لطفا برای حمایت از ما آنلاین ببینید" مرحوم نبی حبیبی پاسخ میدهد: اگر حکومت شاه ادامه می یافت ایران پیشرفت میکرد؟