علیرضا تابش: فارابی حمایت از سینمای مقاومت و جنگ را بخشی از رسالت خود می داند

76

علیرضا تابش در پانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت با اشاره به اینکه مفهوم مقاومت بعد از پیروزی انقلاب در حیات هنری ملت ایران و آزادیخواهان جهان شکل گرفت، گفت: سینما در جمهوری اسلامی به عنوان یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی به شمار می رود و بر این باوریم که «قدرت نرم» صنعت تصویر و سینما در منطقه ما، همین سینمای ایران است. بنیاد فارابی هم بعنوان بزرگترین نهاد سینمایی کشور رسالت خود می داند با افتخار بخشی از بار تصویری سینمای جنگ و مقاومت را بر دوش خود بکشد و در حوزه فیلمنامه و ساخت فیلم حرفه ای همه سا