الگوی پیشرفت ایران برای ۵۰ سال آینده

359

سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، سندی است که نقشه راه پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را در پنج دهه ی آینده ترسیم خواهد کرد. پایگاه اطلاع رسانی KHAMENEI.IR در نماهنگ «الگوی پیشرفت ایران برای ۵۰ سال آینده» محورهای فراخوان رهبر انقلاب برای تکمیل و ارتقای الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت را مرور می کند. *** ۹۷٫۷٫۲۴

pixel