فناوری های نوین نقشه برداری

1,028

ارائه شده توسط شرکت NPR در همایش ژئوماتیک در صنعت گاز - دانشگاه یزد. اطلاعات بیشتر: www.nprco.com