تلفظ صحیح برندهای خودرو از زبان مدیران آنها

202

در این فیلم میبینیم که تلفظ صحیح هر برند خودرویی چگونه است و این تلفظ را از زبان مدیران آن شرکت ها می شنویم

دورهاتو
دورهاتو 2 دنبال کننده