شرط موفقیت سر جلسه کنکور ، تسلط به مهارت های پاسخگویی با تمرین مداوم اونها

79
فیزیک پزشکی
فیزیک پزشکی 16 دنبال‌ کننده

استاد امیرحسین صادقی مدیر آکادمی فیزیک پزشکی و فناوری تصویربرداری پزشکی ایران آکادمی فیزیک پزشکی و فناوری تصویربرداری پزشکی ایران physicpezeshki.com https://www.instagram.com/physicpezeshki

سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1
%95
کارگردان: مجید صالحی مدت زمان: 58 دقیقه
سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1