حاج محمود کریمی - زمینه ( خدا مرگم بده چه لب های پُر از خونی )

8,525

این قطعه مربوط به عزاداری شب سوم ماه محرّم، در سال ۱۳۹۸ مى باشد كه در هیأت رایةالعبّاس ( علیه السّلام ) اجرا شده است. جهت دسترسى به آثار حاج محمود كریمى، مى توانید به سایت www.fotros.ir مراجعه نمایید.

حاج محمود کریمی
حاج محمود کریمی 3.5 هزار دنبال کننده