مبارزه کامل امیر علی اکبری با شلتون گریوز با کیفیت عالی

4,774

ویدئوی کامل مبارزه امیر علی اکبری و شلتون گریوز که با برد جانانه علی اکبری در راند اول به پایان رسید.

بچه های قلم
بچه های قلم 1.6 هزار دنبال کننده