اختلاس 18میلیاردی مجری وتهیه کننده اصلی شبکه من وتو ازبیت المال

185
اختلاس 18میلیاردی آیه دریس مجری وتهیه کننده هم جنس باز شبکه ضدانقلابی من وتو ازبیت المال مسلمین (واریز مبلغ 18میلیارد ازسوی متهمان ردیف اول ودوم پرونده سایپابه حساب خانم آیه دریس مجری وتهیه کننده اصلی شبکه من وتو وفراروی درسال 94بخارج ازکشور
سجادحائری 28 دنبال کننده
pixel