خوشحالی بی نظیر مردم در خیابان بعد از بردن استرالیا و صعود به جام جهانی فرانسه

260

جشن و سرور مردم پس از حماسه ملبورن در سال 1998 و صعود به جام جهانی با گل خداداد عزیزی

۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 31.7 هزار دنبال کننده