کسب و کارهای ورزشی و کرونا (برنامه تراز، 13 مردادماه 1399) به زبان ترکی

6
برنامه زنده تراز به بررسی مسائل اقتصادی و مدیریتی کشور و استان آذربایجان شرقی می پردازد. در این ویدئو دکتر محمد فاریابی بعنوان کارشناس با مهمانان برنامه آقای فیروزی، معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی، و آقای نیک رزم، رئیس هیات ورزشی بدنسازی استان آذربایجان شرقی در خصوص کسب و کارهای ورزشی و تاثیرات بحران کرونا بر آنها صحبت می کند.
pixel