آموزش فن بیان و انگیزه کلامی - مسجد سلیمان

206
سخنران : علیرضا محمدیان سمینار فن بیان و انگیزه کلامی 97/9/1 مسجد سلیمان سان اجتماعات باشگاه مرکزی صنعت نفت
pixel