گرامر انگلیسی زمان ها Tenses in English

1,035
در زبان انگلیسی سه دسته زمان اصلی هست که هر کدام به چهار زیر گروه تقسیم میشن. در این ویدئو تمامی زمان ها رو یاد میگیریم. ویدئو ادامه دارد...
pixel