شدت بارش باران در عنبرآباد / احتمال خسارت وجود دارد

373