دهه فجر 1397 ،سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز

206
نگاهی کوتاه به گوشه ای از برنامه های اجرا شده در دهه مبارک فجر 1397 سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز
1 سال پیش
# فجر
pixel