عنایت امام زمان(عج)

2,769

عنایت امام زمان(عج) به زائر پدر بزرگوار شان https://beitezohoor.ir/clip-tavajohe-emam-zaman-pedar عنایت مخصوص حضرت بقیه الله(عج) به مهمان و زائر پدر بزرگوار شان امام حسن عسگری(ع) سخنران: استاد معاونیان

بیت ظهور
بیت ظهور 12 دنبال کننده