نقاط ضعف خود را تقویت "نکنید"

131
علی درجزینی در سمینار "شرپای ثروت" توضیح می دهد که چرا "نباید" بر ضعف ها فوکوس کرده و به آن ها توجه کرد. این ویدیو را حتما تماشا کنید
pixel