بازار کریسمس زاگرب در کرواسی را نظاره کنید

334

دیبا ، تنها آژانس مورد تصدیق سفارت کرواسی در ایران شما را به تماشای زاگرب دعوت میکند. زاگرب در سالهای اخیر به عنوان بهترین مرکز گردشگری اروپا برای جشنهای کریسمس و سال نو میلادی انتخاب شده است. همچنین زاگرب یکی از مراکز مکتبهای بزرگ انیمیشن جهان است. ‏معروفترین تولید این مکتب “پروفسور بالتازار” است.