واکنش محلول سود سوزآور با قوطی آلومینیومی

269

واکنش محلول سود سوزآور (سدیم هیدروکسید) با قوطی آلومینیومی. در این واکنش محلول سود سوزآور از طریق انحلال 25 گرم سود پرک در 100میلی گرم آب تهیه شده است. قوطی آلومینیومی درون محلول سود سوز آور (سود کاستیک) انداخته شده، که در اثر واکنش سود سوزآور و آلومینیوم (قوطی نوشابه که از جنس آلومینیوم است) آلومینات و گاز هیدروژن تولید می‌شود. هیدروژن تولید شده موجب تلاطم محلول و پاشش محلول به اطراف می‌شود.