نمایش فیل ها

1,297

در هنگام بازدید از سافاری پارک تایلند برای شما نمایش های گوناگونی نیز اجرا می شود. یکی از این نمایش ها "نمایش فیل ها" می باشد. این فیلم صحنه هایی کوتاه از این نمایش می باشد.

ویکی سفر
ویکی سفر 10 دنبال کننده