نظر استاد رحیم پور ازغدی درباره بورس

1,136
اسم بورس کافی نیست...
pixel