درمان تشنج کودکان

1,244

یکی از مراجعین که کودکی است که به تشنج مبتلا شده و توسط دکتر یاراحمدی متخصص مغز و اعصاب درمان شده است .