آشنایی و آموزش کار با توابع عضو در C

54
در مبحث شیئ گرایی و کلاس های برنامه نویسی المان هایی و جود داراند که از بقیه قسمت های برنامه پوشیده شده اند و تنها به وسیله توابع دوست و توابع عضو و عناصر خود کلاس به آن دسترسی داشت. در این قسمت ما نحوه کار با توابع عضو را یاد می گیریم و در قسمت بعدی به سراق توابع دوست در ++C می رویم.
***CafeCode*** 3 دنبال کننده
pixel