اجرای پوشش مواد ضد حریق

159
همانطور که میدونید در دی ماه سال 1395 بود که حادثه ای تلخ گریبان گیر کشورمون شد و تا روز ها این حادثه تلخ در ذهن هموطنان ما بود. یکی از الزامات سازمان آتش نشانی که از مدت ها قبل از این حادثه تصویب کرده بود اجرای پوشش مواد ضد حریق می باشد که قبل از این حادثه جدی گرفته نشده بود. اجرای پوشش مواد ضد حریق بر روی سازه های فلزی به اجبار و سخت گیرانه تر نیز در حال اجرا می باشد. امیدواریم این چنین حوادث تلخی در کشورمان رخ ندهد.
pixel