تشریفات و خدمات مجالس ملل

703
فضاسازی و نورپردازی سالن جشن اهمیت زیادی دارد. روشنایی سالن، تزئینات، رنگ دیوارها، راحتی و لوکس بودن میز و صندلی ها نیز می تواند شکوه جشن نامزدی را بیشتر کند. نباید از کنار این مراسم به راحتی گذر کرد. بلکه بهتر است این جشن نیز آبرومندانه و با شکوه تمام با انتخاب یک تشریفات مجالس با سابقه برگزار شود.
pixel