اگرجاده هایتان خوب نیست نهاردرست کنیدودرتوييترمسئولین رابه روستاهایتان دعوت كنيد

251
enghelabgeram 1.1 هزار دنبال‌ کننده
اگر جاده هایتان خوب نیست نهار درست کنید و در توييتر مسئولین را به روستاهایتان دعوت كنيد! به خاطر انتخابات بعدي می آیند و از ترس جانشان جاده را درست مي كنند! @Bisimchimedia
enghelabgeram 1.1 هزار دنبال کننده
pixel