عمل جراحى انحراف بینى به روش بسته

7,718
عمل بسته بینی یکی از روشهای جراحی، در عملهای زیبایی بینی است که در این روش، تمامی برشهای لازم جهت اصلاح عیوب و تغییرات مد نظر، از طریق برشهای داخلی بینی صورت می پذیرد و هیچگونه برش و بخیه در صورت وجود ندارد و با توجه به اسیب کمتر به بافت بینی دوره نقاهت،کبودی و خونریزی بسیار کمتر از روش باز جراحی است. از آنجایی که این روش دید جراح کم است تجربه و تخصص پزشک بسیار مهم تر از سایر روشهای جراحی است.
pixel