داغترین های امروز: #جشنواره جهانی فیلم فجر

فیلم تمرین Solidworks -سالید ورک- مقدماتی - بخش ششم

411

فیلم تمرین مدلسازی با سالیدورکز - Solidworks دستور Swept- بخش 6 - مدلسازی زانویی